WKKGZ

In verband met de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg) is Feelingfeelings aangesloten via de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) met een officiële vertrouwenspersoon.

Wanneer er een geschil of klacht is in relatie tot Feelingfeelings kunt u rechtstreeks contact opnemen met de NFG op werkdagen tijdens kantooruren. Tel: 0592-820030, e-mail: info@de-nfg.nl

Feelingfeelings voldoet hiermee aan de regels rond de WKKGZ.

In alle gevallen van onenigheid of klacht(en) gaat de voorkeur van Feelingfeelings uit om in eerste instantie in onderling overleg tot overeenstemming te komen.

Het staat een ieder echter vrij om de directe route naar de vertrouwenspersoon van de NFG te kiezen.

Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)