Missie en visie

Feelingfeelings is ontstaan vanuit het verlangen om een bredere visie en bewustzijn te bevorderen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het familiesysteem.

Ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling, het oudersysteem en de onderlinge relatie, zowel verticaal (ouder/kind) als horizontaal (broers/zussen/partners) staat centraal. In dit beeld wordt bij de sessies en workshops ruimte geboden om gevoelens en emoties te onderzoeken en opnieuw vorm te geven. De heling die hieruit voortkomt zorgt voor het verbeteren van onderlinge relaties en het omarmen van eigen wezen.

Wijs geworden door eigen doorwrochte ervaring in het leven en doorspekt met talloze opleidingen en trainingen wordt vanuit integriteit continue gewerkt aan inhoudelijk hoogwaardige begeleiding en workshops.

Een (Jaar)training is in ontwikkeling.

Doormiddel van het aanbod in begeleiding en training wordt gewerkt aan de ontdekkingstocht van de mens naar een hoger bewustzijn en onze relatie tot de aarde en haar kosmos.

missie-en-visie-cropped